Bestuur

Te vaak gebeurt het dat inwoners of ondernemers met plannen of initiatieven de gemeente ervaren als een sta-in-de-weg. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen moet de gemeente er daarom juist zijn om deze inwoners en ondernemers vooruit te helpen. Dat wil zeggen meedenken, faciliteren en daar waar mogelijk procedures vereenvoudigen en doorlooptijden verkorten. Inwoners moeten weer meer vertrouwen krijgen in de gemeentelijke overheid en daarom is het van belang dat de gemeente inwoners tijdig vooraf betrekt bij het maken van nieuwe plannen of beleid, in plaats van achteraf voor voldongen feiten plaatst. De gemeente moet transparant zijn in haar beleid. Zoveel als mogelijk gemeentelijke documenten moeten openbaar beschikbaar zijn op de website van de gemeente. Samenwerking en overleg met omringende gemeentes is een goede zaak, maar wel met behoud van eigen bestuurlijke zelfstandigheid. De niet te stuiten gemeentelijke herindelingsdrang van de Provincie Noord-Brabant is de PVV een doorn in het oog. Gemeenten die zelfstandig willen blijven moeten dat kunnen Indien een fusie wordt overwogen kan die wat de PVV betreft alleen plaatsvinden als de meerderheid van de inwoners daar een voorstander van is. Bij omvangrijke en zeer zwaarwegende zaken zouden de inwoners zich democratisch moeten kunnen uitspreken. Denk bijvoorbeeld aan de vestiging van een asielzoekerscentrum. De PVV wil een referendumverordening voor Rucphen, zodat de inwoners formeel en georganiseerd om hun mening kan worden gevraagd. De PVV is voor een correctief bindend referendum (naar Zwitsers model)

Daarom:

- Plaats gemeentelijke plannen op sociale media en de gemeentelijke website

- Bevraag de inwoners vooraf bij nieuwe beleidsplannen (enquĂȘtes bijvoorbeeld)

- Informeer belanghebbenden bij nieuwe plannen of beleidswijzigingen zo duidelijk en zo snel mogelijk (zoals via huis-aan-huis informatie)

- Zoveel als mogelijk openbare informatie wordt beschikbaar gesteld op de website - De gemeenteraad vergadert zo min mogelijk achter gesloten deuren

- Zelfstandig blijven van onze gemeente is het uitgangspunt, tenzij de inwoners daar (in meerderheid) een andere mening over hebben

- Er moet een referendumverordening komen die inwoners en gemeenteraad de mogelijkheid geeft een (raadgevend resp. raadplegend) referendum te organiseren

- De Nederlandse vlag in de raadszaal en voor het gemeentehuis. - Volledige transparantie betreffende alle zaken die spelen in de gemeente die burgers aangaan.