Financiën

De PVV vindt een gezonde financiële huishouding voor onze mooie gemeente van groot belang.

Voor de zaken die voor de inwoners van belang zijn, mag voldoende geld worden gereserveerd. Daarbij is de PVV een voorstander van differentiatie in de dienstverlening: sommige zaken moeten gewoon piekfijn in orde zijn, voor andere zaken is soberheid meer dan voldoende. Voor linkse hobby's mag geen eurocent ruimte in de begroting zijn.

Inwoners moeten geen melkkoe zijn voor de gemeente. Lokale belastingen moeten zoveel als mogelijk worden verlaagd, sommige kunnen worden geschrapt. Zo kan de toeristenbelasting en de forensenbelasting wat de PVV betreft worden afgeschaft. Rucphen wil zich als een toeristische gemeente profileren, en daar hoort wat de PVV betreft geen toeristenbelasting bij. Bovendien brengt de heffing ervan onnodige bureaucratie met zich mee.

Dure prestigeprojecten financieren past niet in het takenpakket van onze gemeente. Daar waar ondernemers graag willen investeren kan de gemeente ze alle ruimte geven en goed faciliteren. Bijvoorbeeld via de snelle aanleg van de benodigde infrastructurele faciliteiten en inrichting in de openbare ruimte, het verkorten van doorlooptijden bij vergunningverlening en eventueel (ondersteuning bij) het bouwrijp maken van gronden.

Via de door de Linkse Kerk bejubelde Brabantse Aanpak moesten duizenden plekken voor opvang van asieleisers en de huisvesting van statushouders worden gerealiseerd. Ook in Rucphen moesten -tegen de wil van de inwoners- statushouders worden gehuisvest, en wel op úw kosten. Wat de PVV betreft gaat er geen eurocent naar statushouders en integratieprojecten.

Daarom:

- Verlagen van de lokale belastingen

- Afschaffen toeristenbelasting en forensenbelasting

- Geen dure prestigeprojecten financieren, wél faciliteren van ondernemers die willen investeren

- Differentiëren in onderhoudsniveaus: sommige zaken moeten goed, andere kunnen sober

- Geen cent naar linkse hobby's zoals energie-propaganda, 'klimaatneutraal'-projecten of integratie.

- Geen subsidies voor integratieprojecten en statushouders