Financiën

De PVV vindt een gezonde financiële huishouding voor onze mooie gemeente van groot belang. Voor de zaken die voor de inwoners van belang zijn, mag voldoende geld worden gereserveerd. Daarbij is de PVV een voorstander van differentiatie in de dienstverlening: sommige zaken moeten gewoon piekfijn in orde zijn, voor andere zaken is soberheid meer dan voldoende. Voor linkse hobby's mag geen eurocent ruimte in de begroting zijn. Inwoners moeten geen melkkoe zijn voor de gemeente. Lokale belastingen moeten zoveel als mogelijk worden verlaagd, sommige kunnen worden geschrapt. Zo kan de toeristenbelasting en de forensenbelasting wat de PVV betreft worden afgeschaft. Rucphen wil zich als een toeristische gemeente profileren, en daar hoort wat de PVV betreft geen toeristenbelasting bij Bovendien brengt de heffing ervan onnodige bureaucratie met zich mee. Dure prestigeprojecten financieren past niet in het takenpakket van onze gemeente. Daar waar ondernemers graag willen investeren kan de gemeente ze alle ruimte geven en goed faciliteren. Bijvoorbeeld via de snelle aanleg van de benodigde infrastructurele faciliteiten en inrichting in de openbare ruimte, het verkorten van doorlooptijden bij vergunningverlening en eventueel (ondersteuning bij) het bouwrijp maken van gronden. Nog steeds word er een beroep gedaan op onze gemeente voor opvang van asielzoekers en huisvesten van statushouders en wel op úw kosten

Daarom:

Verlagen van de lokale belastingen.

- Afschaffen toeristenbelasting en forensenbelasting.

- Geen dure prestigeprojecten financieren, wél faciliteren van ondernemers die willen investeren.

- Differentiëren in onderhoudsniveaus: sommige zaken moeten goed, andere kunnen sober.

- Geen cent naar linkse hobby's zoals energie-propaganda, 'klimaatneutraal'-projecten of integratie.

Geen standaard verhoging van de OZB belasting de PVV wil deze alleen verlagen en niet verhogen ook niet als het nodig is.

- Doorlopend sparen om het IAP te kunnen realiseren