Natuur, milieu en dierenwelzijn

Onze inwoners wonen in een fijne gemeente met een mooie bosrijke omgeving. Aandacht voor de mooie natuur en omgeving met de daarin voorkomende planten en dieren vindt de PVV belangrijk. De mooie natuur die we hebben moet vrij blijven van storende factoren zoals windturbines, parken van zonnepanelen, drugsafval en zwerfafval. Wel vindt de PVV het van belang dat er voldoende recreatie voor jong en oud mogelijk is in de natuur. Mooie wandel -en fietsroutes, ruiterpaden, maar ook de mogelijkheid om even te stoppen en rusten. Voor de PVV is dierenwelzijn een belangrijk onderwerp. Dierenbeulen willen wij hard aanpakken en de gemeentelijke dierenopvang moet goed geregeld zijn. Hierbij is de regionale samenwerking een uitstekend uitgangspunt. In scholen of openbare instellingen wordt als het aan de PVV ligt nooit dieronvriendelijk halal voedsel geserveerd.

Daarom:

- Natuurbeheer met meer toezicht door BOA/boswachter eventueel met ondersteuning door vrijwilligers.

- Mooie wandel- en fietsroutes in onze natuur, zodat mensen ervan kunnen genieten.

- Degelijk groenbeheer zonder klimaathysterie.

- Zwerfafval tegengaan door extra controle boa’s; zo mogelijk de vervuiler opsporen en laten betalen voorlichting op scholen over zwerfafval.

- Voldoende afvalbakken in de gemeente.

- Geen landschap ontsierende windturbines (die tevens voornamelijk op subsidie draaien). - Voldoende fiets-, wandel- en ruiterpaden om te recreëren, voorzien van mooie rustpunten.

- Aanpakken dierenbeulen.

- Geen halal voedsel in openbare instellingen.