Betoog plan Hofstede

Betoog plan Hofstede.

 

Voorzitter, Plan Hofstede.

Na in de commissie vergadering EROM van 24-10-2018 3 sprekers te hebben aangehoord die een zienswijze hadden ingediend heeft de PVV Rucphen de voors en tegens goed tegen elkaar afgewogen.

De PVV Rucphen heeft begrip voor de zorgen en zienswijzen die aangedragen zijn door omwonenden en inwoners uit onze gemeente. Plan Hofstede is een groot project en gaat ons allen aan.

Een aantal zienswijzen is gedeeltelijk gegrond en geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Een van de sprekers gaf aan dat hij er zich bewust van was dat er geen levenslange garantie is dat hij uitkijk heeft op een weiland en bosrijke omgeving.

Goed was om te horen dat de Wethouder open staat om op constructieve wijze nog in gesprek te gaan met indieners van de zienswijze en mogelijk tot een oplossing te komen of aan bepaalde wensen te voldoen. Het betrekken van onze inwoners bij het maken van plannen vindt de PVV Rucphen erg belangrijk.

De daadwerkelijke groei van de gemeente Rucphen loopt achter en er dient daarom een inhaalslag te worden gemaakt om de gemeentelijk woningbouwopgave en aantallen conform de RRO afspraken te realiseren.

De PVV Rucphen vindt het erg belangrijk dat er voor alle doelgroepen woningen gebouwd gaan worden. Onze eigen mensen hebben behoefte en de wens om in onze gemeente een toekomst op te bouwen. De wachtlijsten zijn lang en de tijd dringt om voor onze eigen inwoners het tekort op de woningmarkt te verkleinen en uiteindelijk op te lossen.

Plan Hofstede geeft daar invulling aan. Woningen voor onze inwoners van jong tot oud. Een groot project in 2 fasen met veel mogelijkheden.

Voor onderhavig plan wordt er voorzien in maximaal 125 woningen waarvan tenminste 38 woningen in de sociale huursector, voor invulling van de huursector zou de PVV Rucphen graag zien dat er kritisch wordt gekeken naar toewijzing van deze woningen, en dat onze eigen inwoners hierin een voorrangspositie mogen genieten.

Daarnaast ook veel onzekerheden en vragen over de realisering van plan Hofstede voor de omwonenden. De impact op hun directe woonomgeving ervaren zij als zeer groot.

Er zijn een aantal punten die voor de PVV Rucphen erg belangrijk zijn en die we nog eens onder de aandacht willen brengen.

De toenemende verkeersdrukte is niet weg te drukken, die zal zijn impact hebben op de omgeving. Echter bij een uitbreidingsplan is dit niet te voorkomen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid te zorgen voor de veiligheid van onze inwoners. Mocht de verkeersoverlast in de toekomst problemen op gaan leveren dan zal er alsnog naar een oplossing gezocht moeten worden.

Kinderen hebben de toekomst en kinderen hebben recht op een speelse jeugd en veilige woonomgeving, daarom zal er aandacht moeten komen voor veilige speelplaatsen voor de kinderen. Een ontmoetingsplek waar zowel jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Voorzitter, de PVV Rucphen heeft alle zienswijzen, opmerkingen, wettelijke bepalingen, zorgen omwonenden meegenomen in de uiteindelijke beslissing.

De PVV Rucphen is dan ook tot een positief advies gekomen en heeft vertrouwen in een mooi woonplan in onze groene gemeente.

 

Tot zover voorzitter.