Wijziging woonplaatsnaam en voorgenomen wijziging bebouwde kom St.Willebrord

Wijziging woonplaatsnaam en voorgenomen wijziging bebouwde kom St.Willebrord

 


Voorzitter.


De PVV heeft TV gesteld betreffende wijziging woonplaatsnaam en voorgenomen wijziging bebouwde kom St.Willebrord.
Dank voor de uitgebreide beantwoording.
Als belangrijk argument stelt u dat er is sprake van een stevige intensivering van de woonbebouwing, 7 woningen en er ontstaat een lint die er voorheen niet was.
Daarnaast is infrastructuur in het kader van de realisering ontsluitingsstructuur Rucphen een reden.
Het betreft hier besluitvorming op het gebied van de wegenverkeerswetgeving (niet wet ruimtelijke ordening).
De gemeente is van mening dat algemeen belang zwaarder weegt dan de persoonlijke belangen.
In 2012 is met verkeersdeskundigenbureau Rho en gemeente gekeken naar verkeersveiligheid en goed bevonden.
Er komen vooralsnog geen trottoirs omdat noodzaak niet is aangetoond.
Er zouden 8 a 9 extra OV-lichtmasten moeten worden geplaatst.
Voorzitter.
De PVV heeft zorgen over de verkeersveiligheid, in 2012 is er voor het laatst gekeken naar de verkeersveiligheid.
Er zal geen trottoir aangelegd worden, is er geen voldoende verlichting en asfalt nodigt uit tot harder rijden.
Is het mogelijk dat er opnieuw gekeken wordt naar de verkeersveiligheid i.p.v. aanhouden advies 2012?
De extra verlichting wordt niet aangebracht omdat er geen budget voor is en trottoirs zijn niet noodzakelijk of is hier ook geen budget voor?
Is voor het college veiligheid niet het allerbelangrijkste?


Brigitte Clercx, PVV