Woonvissie 2020-2024

Woonvisie 2020-2024

 

Voorzitter de nieuwe woonvisie ligt voor ons. PVV dankt alle ambtenaren. Wat wij betreuren is dat er niet voldaan is aan alle wensen, voorstellen van de groepen die mee input hebben kunnen geven in de themagroep Woonvisie. In de EROM bleek al dat mensen teleurgesteld waren met deze woonvisie. Verschillende punten/onderwerpen zijn veranderd, weggelaten of toegevoegd, bijzondere doelgroepen (statushouders, arbeidsmigranten) krijgen veel aandacht en onze eigen inwoners blijven op straat in de kou staan.

 

Voorzitter. In de woonvisie wordt gesteld: wij gaan bezien of er noodzaak bestaat voor aanvullende afspraken aangaande het aanbieden/toewijzen van soc huurwoningen aan mensen met een lokale binding. In het Coalitieakkoord staat dat er afspraken met Thuisvester worden gemaakt aangaande het met voorrang aanbieden/toewijzen van sociale huurwoningen aan mensen met een lokale binding. Kan de wethouder uitleggen vanwaar deze wijziging? Kan de wethouder ook uitleggen waarom in omliggende gemeenten een hoger percentage wordt toegewezen aan eigen inwoners en in Rucphen het percentage zakt?

 

Opvallende punten in de visie zijn de toewijzing van woningen aan arbeidsmigranten en statushouders en zijn PVV een doorn in het oog, extra aandacht, urgentie en voorrang. (Feitelijk is het zo dat er nooit standaard sprake kan zijn van urgentie, tenzij die categorie expliciet is aangewezen in de huisvestingsverordening).

Bewoning op industrieterrein Nijverhei onderzoeken, in hotel de Kwast zitten er al terwijl het bestemmingsplan dat niet toelaat.

Illegale bewoning op camping- en chaletparken. Er kan nu al niet eens gehandhaafd worden op verschillende locaties!

 

Huisvestingsverordening. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden, maar pas in 2020 dus na deze woonvisie. (De PVV heeft in aug.2019 al vragen gesteld hierover en werd steeds afgehouden door de wethouder).

Kan de wethouder garanderen dat er geen urgentielabel komt voor statushouders en arbeidsmigranten in de verordening ?

 

Ook missen wij voldoende woongaranties/mogelijkheden voor starters en senioren in deze woonvisie. Hoe gaat de wethouder dit oppakken?

 

Duurzaamheid. Voorzitter de communicatie hierover naar inwoners is beschamend, betuttelend en onjuist. Hoezo gaan we het leuker maken? Met een wedstrijdje? Ziet de wethouder onze inwoners als dom? Inwoners leningsmogelijkheden aanreiken, hoever wil de gemeente gaan? Mensen op kosten jagen. Maar vooral eenzijdig voorlichting over de energietransitie. Hoezo lagere woonlasten en een hogere vastgoedwaarde? Over de extra kosten, landschapsvervuiling, wordt niet gesproken, de subsidieslurpers buiten beeld gehouden…..belastinggeld van onze inwoners.

Is het belangrijker voor de wethouder het beste jongetje uit de regio te worden over de rug van onze eigen inwoners?

 

Tot zover.