Onderwijs

Onderwijs is van belang voor de toekomst van onze jeugd. De gemeente dient te zorgen voor degelijke en sobere maar wel zeer functionele huisvesting van scholen. Zo mogelijk worden schoolgebouwen voor meerdere doelen inzetbaar, zoals tevens de voor- en naschoolse opvang of diverse andere maatschappelijke activiteiten. De PVV vindt dat de Nederlandse vlag bij alle scholen moet wapperen. Schooluitval moet worden bestreden. Wat betreft de leerplicht en schoolverzuim is de PVV voor strakke handhaving voor iedereen. Voor gescheiden zwemonderwijs of gymlessen voor jongens en meisjes is in ónze gemeente geen enkel begrip. De gemeente dient te streven naar de vestiging van vakonderwijs in onze gemeente. Te denken valt aan een dependance van een (technische) vakschool of een ROC. De behoefte en de capaciteit voor voorschoolse en naschoolse opvang moet goed worden gemonitord. De gemeente kan indien nodig een rol spelen bij huisvesting (al dan niet voor tijdelijke capaciteitsuitbreidingen), maar ook openstaan voor andere creatieve oplossingen en meedenken met initiatiefnemers. Het intergraal huisvestingsplan moet goed uitgevoerd worden alsmede de doorlooptijd hiervan.

Daarom:

- Functionele en zo breed mogelijk inzetbare schoolgebouwen.

- Handhaving leerplicht voor iedereen.

- Gymmen en zwemmen kinderen gezamenlijk.

- Streven naar (technisch) vakonderwijs binnen onze gemeente.

- De Nederlandse vlag wappert op alle schoolterreinen.

- Flexibel kunnen omspringen met opvang, creatief meedenken met initiatiefnemers