Verkeer en veiligheid

De PVV vindt verkeer en verkeersveiligheid zeer belangrijk.

Goede ontsluitingen van wegen bevorderen de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor bedrijven, wonen en recreƫren. Een rondweg, de onderlinge verbinding van de kernen en de ontsluiting naar grotere uitvalswegen zijn van belang. Bewoners dienen te worden betrokken bij planvorming, zij zijn immers ervaringsdeskundig.

Fietspaden moeten veilig en zo nodig goed verlicht zijn, zeker op gevaarlijke plekken. Fietsroutes naar de scholen moeten zo weinig als mogelijk drukke wegen kruisen. Bij de aanleg van wegen dient dit een punt van aandacht te zijn. De fietspaden bij de rondweg zouden wat de PVV betreft dan ook alsnog met meer oog voor veiligheid moeten worden aangelegd.

Onderhoud van wegen en fietspaden dient gericht te zijn op het principe van goed waar nodig en sober waar mogelijk.

Graag ziet de PVV dat het Openbaar Vervoer goed is geregeld. De bereikbaarheid van zowel de dorpskernen onderling, het gemeentehuis en de zorginstellingen moet geborgd zijn. Waar nodig treedt de gemeente in overleg met de provincie om dit zo optimaal mogelijk te organiseren. Ook de inzet van alternatieven zoals kleine busjes, een buurtbus of deeltaxi's is daarbij denkbaar. Voor het bepalen van de behoefte is input vanuit zowel het werkelijke OV-gebruik als ook de ervaring van onze inwoners belangrijk.

Daarom:

- Samenwerking met inwoners over knelpunten verkeer, fietspaden e.d.

- Een fietspadenplan realiseren met verkeersveiligheid als speerpunt

- Bereikbaarheid dorpskernen, gemeentehuis en zorginstellingen

- Betaalbaarheid van het wegenonderhoud door differentiƫren van niveau van onderhoud

- Laatste traject Rucphen-Zundert zo spoedig mogelijk uitvoeren