Transitievisie Warmte

TECHNISCHE VRAAG EROM

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering:   3-6-2020

 

betreft: agendapunt  IS 10

                                  Transitievisie Warmte

 

Financiële middelen Voor het vaststellen van de Transitievisie Warmte is kennis nodig. Deze specialistische kennis hebben wij als gemeente niet in huis. Er zijn voor de inhuur van (externe) expertise middelen gereserveerd bij het vaststellen van de duurzaamheidsvisie door uw raad in juni 2019. Daarnaast heeft de gemeente hiervoor ook subsidie ontvangen.

 

VRAAG:

 

  • Hoeveel subsidie is ontvangen door de gemeente?