TV Handboek lastige vragen

 

Commissie EROM

 vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 datum vergadering:   20-11-2020 

 

 

betreft:    Handboek lastige vragen.   *)

               "Hoe om te gaan met lastige vragen van burgers "’

Het handboek is opgesteld door het Regionaal Energieloket.

De PVV heeft de volgende vragen.

 

 

 

VRAAG:

  • Wordt in onze gemeente dit handboek ook gebruikt?
  • Is het webinar door onze ambtenaren gevolgd?

Transitievisie Warmte

TECHNISCHE VRAAG EROM

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering:   3-6-2020

 

betreft: agendapunt  IS 10

                                  Transitievisie Warmte

 

Financiële middelen Voor het vaststellen van de Transitievisie Warmte is kennis nodig. Deze specialistische kennis hebben wij als gemeente niet in huis. Er zijn voor de inhuur van (externe) expertise middelen gereserveerd bij het vaststellen van de duurzaamheidsvisie door uw raad in juni 2019. Daarnaast heeft de gemeente hiervoor ook subsidie ontvangen.

 

VRAAG:

 

  • Hoeveel subsidie is ontvangen door de gemeente?

Proef gedeeltelijk tweerichtingsverkeer in Dorpsstraat Sint Willebrord

TECHNISCHE VRAAG

Commissie EROM

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering:   16-4-2020 

 

betreft: Proef gedeeltelijk tweerichtingsverkeer in Dorpsstraat Sint Willebrord  

 

 

VRAAG:

 

N.a.v. een artikel in de Bode *) heeft de PVV Rucphen vragen.

 

  • Wat is het doel van de proef voor tweerichtingsverkeer in de Dorpsstraat?
  • Worden hiermee overtreders beloond?
  • Is er gehandhaafd in verleden? Zijn metingen verricht hoeveel foutrijders?
  • Voorrangsborden moeten aangeven wie eerst mag. Is de huidige straat te smal om samen doorgang te vinden?
  • Wat zijn de gevolgen voor de veiligheid?

  

 

 

*) https://www.internetbode.nl/regio/rucphen/311961/proef-in-sint-willebrord-gedeeltelijk-tweerichtingsverkeer-in-dorpsstraat

TECHNISCHE VRAAG StichtingStralingsArm

TECHNISCHE VRAAG

 

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 04-9-2019

 

betreft: agendapunt...

 

IS StichtingStralingsArm Nederland

 

 

VRAAG:

StichtingStralingsArm Nederland heeft een informatieverzoek ingediend betreffende de verontrusting over de geplande uitrol van het 5G netwerk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) speelt daarin een actieve rol, mogelijk met goedkeuring van onze gemeente.

De VNG schrijft: “gemeenten steunen de uitrol van de 5G….In de nota is opgenomen dat één van de veilingvoorwaarden een verplichte dekking van 98% in een gemeente wordt. Wij ondersteunen dit van harte”

 

  1. Heeft het College de vragen beantwoord en voldaan aan het informatieverzoek?

Zo ja, wat waren de antwoorden op de gestelde vragen?

Zo nee, waarom niet?

 

Bijenlandschap W-Brabant bijvriendelijk beheer maaibestek

TECHNISCHE VRAAG EROM

 

 vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering:   3-6-2020

 

betreft: agendapunt 6 IS 33

                                   Bijenlandschap W-Brabant bijvriendelijk beheer maaibestek

 

 

Op dit moment wordt er in regionaal verband hard gewerkt aan een nieuw maaibestek wat vanaf 2021 voor de komende 2- 4 jaar in werking treedt. In dit maaibestek kan er per locatie gekozen worden voor ecologisch/bijvriendelijk beheer of standaard beheer.

 

VRAAG:

 

  • Voor welke optie gaat gekozen worden?