Religieus erfgoed

Ondersteuning routefolders en bewegwijzerde beleving fietsroutes.
De Sint Franciscus route, een pelgrimstocht met religieuze erfgoedpareltjes en mooie natuur. Realisatie 2019, uiterlijk 2020 en sluit mooi aan bij het themajaar West-Brabant 2020 Religieus Erfgoed.
PVV > goed initiatief en heel belangrijkrijk om onze cultuur en Religieus Erfgoed te behouden.

Vragen PVV:
- In hoeverre is de gemeente bereid om mee te werken en om met de vragende partijen in gesprek te gaan en op welke termijn?
Brigitte Clercx, PVV