TV commissie EROM

TECHNISCHE VRAAG

commissie EROM

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 24 oktober 2018

 

betreft: agendapunt 5 Lijst vragen en toezeggingen

toezegging 8 over brief Sint Franciscus Parochie en Beleef Sprundel

 

 

VRAAG:

 

In de reactie van het college staat dat een gesprek is gevoerd met Beleef Sprundel en met het Routebureau Brabant. 

  1. Wat is het resultaat van de gesprekken/wat zijn de uitkomsten?

Graag een verslag hiervan.