TECHNISCHE VRAAG Programmabegroting statushouders

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

 

vraag gesteld door: Rini de Jong / PVV

 

datum vergadering: 6 (7) november 2018

 

betreft: agendapunt Programmabegroting

Vluchtelingen, statushouders

 

 

VRAAG:

 

Wet inburgering verplicht de inburgeraar een participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding te volgen.

Zo snel mogelijke participatie, het liefst naar betaald werk.

 

 

  • Welk percentage is werkzaam?

  • Hoeveel genieten een bijstandsuitkering?

  • Hoeveel mensen participeren actief?

  • Worden er tegenprestaties geleverd en welke?

  • Wat is de beleidslijn vanaf 2015?

  • Wat is het beleid betreft handhaving 2015 t/m heden? ?

  • Wat zijn de werkelijke kosten alle statushouders / asielzoekers?

  • Wat waren de kosten 2017 en 2018 voor statushouders / asielzoekers?

  • Wat verwacht de gemeente uit te geven in 2019 – 2020 – 2021?