Halfjaarlijkse monitoring naar aanleiding ontevredenheid inwoners

Vraag gesteld door: Rini de Jong Fractie PVV

 

Datum indiening vraag: 24-03-2021

 

 

Onderwerp: Halfjaarlijkse monitoring naar aanleiding ontevredenheid inwoners

Gemeente Rucphen

 

De PVV-fractie verzoekt om schriftelijke beantwoording.

 

Inleiding

 

Er is vanuit de bewoners veel onvrede over de toewijzingen van de vrijgekomen woningen aan nieuwe huurders die van elders komen en mede aan statushouders .

Dit terwijl er veel eigen inwoners al jaren wachten op een huurwoning in de Gemeente Rucphen

Er beginnen inmiddels vrijgekomen huurwoningen beklad te worden in Sint Willebrord, wat ons toch wel zorgen baart bij de Fractie PVV

 

 

VRAAG:

1 Heeft er op dit moment al een half jaarlijkse evaluatie plaatsgevonden met Thuisvester omtrent de huisvestingsverordening die we als raad vastgesteld hebben?

Zo nee waarom niet ondanks de onvrede van onze eigen inwoners?

Zo ja wat is hier de uitkomst van?

 

2 Er is destijds afgesproken dat er met Thuisvester gesproken zou worden om eventueel de systematiek van klik voor wonen aan te passen, zodat onze eigen inwoners met voorrang een woning kunnen krijgen in de eigen gemeente.

Is hier inmiddels al door medewerkers van de gemeente met Thuisvester over gesproken en wat zijn de resultaten die hier mee behaald zijn?