HUISVESTINGSVERORDENING

Voorzitter.

 

De Huisvestingsveredening ligt voor ons.

Zoals iedereen weet is het de PVV geweest die dit onderwerp vele malen aangezwengeld heeft afgelopen jaren. Onze eigen inwoners dienen voorrang te hebben op mensen van buitenaf bij toewijzing van een sociale huurwoning. Er is een tekort en onze inwoners mogen niet in de kou blijven staan.

 

Wij zijn dan ook blij dat de wethouder actie heeft ondernomen in deze. Een stap in de goede richting, maar voor de PVV is dit niet voldoende.

 

In de media wordt vermeld dat de wethouder aangeeft dat  wij in vergelijking met andere gemeenten in deze regio voldoende goedkope huurwoningen hebben.  De Huurdersvereniging is hier verbaasd over en zijn juist met Thuisvester en gemeente in gesprek om meer sociale huurwoningen te realiseren. Kan de wethouder uitleggen waar het verschil in opvatting zit?

 

Inschrijving woningzoekenden: onder een rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdeling vallen ook statushouders. Dit college blijft dus statushouders voorrang/urgentielabel geven op onze eigen inwoners en blijft dit faciliteren. Voor de PVV is dit niet acceptabel.

 

Tot zover voorzitter.