Samenleving, cultuur en erfgoed

De leefbaarheid in onze dorpskernen is een belangrijke prioriteit onze kernen moeten er mooi en verzorgd uitzien leegstand en verrommeling dient bestreden te worden. Onze gemoedelijke en gezellige dorpssfeer moet behouden blijven. Goed verzorgd groen, aandacht voor verzorging van de omgeving, gezellige evenementen en vooral een bruisend verenigingsleven zijn daarbij van belang. Ons erfgoed dient gekoesterd en beschermd te worden, wij houden van onze eigen cultuur identiteit en tradities. De aanval op onze cultuur is in een stroomversnelling gekomen door de verheerlijking van gevaarlijke actiegroepen als Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet. Sinterklaas en Zwartepiet behoren bij onze cultuur en dat zal wat de PVV betreft ook altijd zo blijven. Toneel, muziek, gildes, sport en zo meer horen bij onze tradities en deze willen we doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Daar waar absoluut nodig mag de gemeente financieel bijspringen, maar dat moet niet de belangrijkste manier zijn waarop de gemeente het verenigingsleven ondersteunt. De PVV ziet voor de gemeente eerder een rol weggelegd bij het mede faciliteren, meedenken, helpen bij evenementen en activiteiten, begeleiden bij procedures/vergunningen dan de portemonnee trekken. Laat de gemeente een partner zijn om zaken te kunnen realiseren in plaats van de subsidiegever. Voor jongeren en jongerenwerk is van belang te blijven monitoren wat er speelt. Veroorzakers van overlast moeten worden aangepakt. Er moeten voldoende voorzieningen en activiteiten zijn in de buurthuizen. Jongeren kunnen zelf meedenken en meehelpen als het gaat om voorzieningen voor hen. Activiteiten van verenigingen, voor jongeren of het activiteitenprogramma van de buurthuizen zouden beter ontsloten kunnen worden. Door deze zaken meer onder de aandacht te brengen (bijvoorbeeld ontsluiten via gemeentewebsite) zullen meer mensen er gebruik van maken, wat het verenigingsleven ten goede komt. Ook sport is van belang in onze gemeente het vergoot de samenhang en binding met de maatschappij. Gehandicaptensporten verdienen daarbij bijzondere aandacht. De gemeente kan door goede faciliteiten (accommodaties, vervoer voor minder-validen, vrijwilligersnetwerk ondersteunen) of mede-organiseren hier een stimulerende rol in spelen. Op school gymmen en zwemmen is van groot belang voor de ontwikkeling van onze jeugd.

Daarom:

- Verenigingsleven is van groot belang en wordt gekoesterd.

- Vooral faciliteren en meedenken in plaats van primair subsidiëren.

- Zwarte piet is en blijft zwart

- Voldoende voorzieningen voor jeugd, zij denken zelf mee over de verwezenlijking daarvan .

- Eén informatiepunt voor informatie over verenigingen, evenementen en activiteiten (via de gemeentelijke website 'Vrije Tijd’).

- Bij sport is voor de gemeente een rol weggelegd voor ondersteuning van breedte- en gehandicaptensport, het realiseren van zwemonderwijs in ons prachtig nieuwe zwembad en het stimuleren van voldoende gymlessen.

- Sportaccommodaties moeten degelijk en functioneel zijn.

- Daarbij goede toegankelijk en veiligheid van belang.