Continentie Stichting NL (CSN)

Continentie Stichting NL (CSN)
De ratificatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap legt onder meer bij gemeenten de taak te werken aan een samenleving die voor iedereen toegankelijk is.
Ook mensen met incontinentie vallen onder dit Verdrag.
Elk jaar organiseert de CSN de Nationale Plasdag. Dit jaar wordt die dag aandacht gevraagd voor de mate waarin gemeenten in hun beleid ter uitvoering van genoemd Verdrag zorgen voor openbare toiletten.
Tegen die achtergrond vraagt de CSN aan gemeente:
- Of openbare toiletvoorzieningen zijn opgenomen in het beleid van uw gemeente?
- Zo ja, hoeveel inwoners uw gemeente telt en hoeveel openbare toiletvoorzieningen in uw gemeente beschikbaar zijn (m/v), waar en op welke tijdstippen?
- Zo nee, hoeveel inwoners uw gemeente telt en of u voornemens bent openbare tv in uw beleid te gaan opnemen?
Antwoord graag uiterlijk 31072018. (20092018 worden de resultaten bekend gemaakt)

Vragen PVV:
- Is er voor 31072018 door de gemeente geantwoord op bovenstaande vragen van de CSN?
- Zo ja, wat zijn de aantallen openbare toiletvoorzieningen? Zijn ze goed herkenbaar?
- Zo nee, waarom is er niet geantwoord op bovenstaand verzoek van de CSN? En is de gemeente bereidt er alsnog voldoende te plaatsen?
Brigitte Clercx, PVV