TECHNISCHE VRAAG Toewijzing woningen eigen mensen

TECHNISCHE VRAAG

commissie EROM

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 6 (7) november 2018

 

betreft: agendapunt Programmabegroting

Toewijzing woningen eigen mensen

 

 

VRAAG:

 

De speerpunten Coalitieakkoord 2018-2020 en Raadsagenda betreffende prestatieafspraken met Thuisvester.

 

  • Wat is de stand van zaken?

  • Wanneer wordt dit gerealiseerd?