TECHNISCHE VRAAG overzicht subsidies

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

vraag gesteld door: B. Clercx / PVV

 

datum vergadering: n.v.t.

 

betreft: overzicht subsidies

 

VRAAG:

De raad stelt jaarlijks de subsidieplafonds vast. Het college kan –binnen die plafonds- subsidies verlenen. Wij willen graag inzicht in hoe het college deze middelen inzet.

 

Wij ontvangen daarom graag:

  1. een overzicht van de subsidieverlening zoals die over 2017 heeft plaatsgevonden. Graag daarbij ingaan op:

    1. welke organisaties hoeveel subsidie hebben ontvangen (inclusief vermelding van de grondslag/ verdeelmaatstaf)

    2. hoe deze subsidies zich verhouden tot de door de raad vastgestelde subsidieplafonds 2017;

  2. een overzicht van de subsidies 2018 zoals die tot nog toe zijn verleend.