TECHNISCHE VRAAG commissie MA

 

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 26 februari 2019

 

betreft: Agendapunt 6 ingekomen stuk 10

brief van b&w over subsidieprogramma 2019

 

 

 

VRAAG:

 

Op 18 december heeft het college het subsidieprogramma 2019 vastgesteld. Het subsidieprogramma is een overzichtelijke weergave van de jaarlijks terugkerende subsidieaanvragen per taakveld.

 

In onze gemeente is geen openbaar subsidieregister aanwezig. Onze inwoners kunnen op de gemeentelijke website niet zien welke organisaties hoeveel subsidie waarvoor ontvangen.

 

  1. Wat is de reden van het ontbreken van een openbaar subsidieregister c.q. het ontbreken van een subsidieoverzicht op de gemeentelijke website?

 

 

 

 

ANTWOORD:

 

  1. In de oude opzet van de begroting was een overzicht van de verstrekte subsidies opgenomen in de bijlagen. Dit is echter komen te vervallen toen werd overgegaan op de nieuwe begrotingsstructuur. Omdat het bijhouden van een openbaar subsidieregister geen wettelijke verplichting is en niet eerder gebleken is dat hier specifiek behoefte aan is, hebben we hier niet actief op ingezet.

 

Overigens is het meest actuele subsidieprogramma intussen wel benaderbaar via de gemeentelijke website.