TV EROM Aanvullend krediet herinrichting centrum Rucphen

 

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 05-6-2019

 

betreft: agendapunt 11

 

Raadsvoorstel Aanvullend krediet herinrichting centrum Rucphen

 

 

 

1 In raadsvoorstel wordt een voorstel gedaan om een krediet van € 36.000,- beschikbaar te stellen voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en het vervangen van de afvalbakken;

 

2. Vanuit de reserve dorpsontwikkeling € 180.000,00 aan te wenden voor het aanleggen van voorzieningen in de openbare ruimte;

 

3. Een aanvullend krediet van € 300.000,00 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het centrum van Rucphen;

 

 

VRAAG:

 

 

1 Is aanvullend krediet inclusief of exclusief aankoop huis?

Zo nee, wat is dan de reden dat dit nog niet is meegenomen?

Zo ja, wat zijn de gespecificeerde kosten hiervan? Waar terug te vinden in financieel overzicht?