TECHNISCHE VRAAG StichtingStralingsArm

TECHNISCHE VRAAG

 

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 04-9-2019

 

betreft: agendapunt...

 

IS StichtingStralingsArm Nederland

 

 

VRAAG:

StichtingStralingsArm Nederland heeft een informatieverzoek ingediend betreffende de verontrusting over de geplande uitrol van het 5G netwerk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) speelt daarin een actieve rol, mogelijk met goedkeuring van onze gemeente.

De VNG schrijft: “gemeenten steunen de uitrol van de 5G….In de nota is opgenomen dat één van de veilingvoorwaarden een verplichte dekking van 98% in een gemeente wordt. Wij ondersteunen dit van harte”

 

  1. Heeft het College de vragen beantwoord en voldaan aan het informatieverzoek?

Zo ja, wat waren de antwoorden op de gestelde vragen?

Zo nee, waarom niet?