TV MA Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 Werkplein Hart van West-Brabant

TECHNISCHE VRAAG


Commissie MA


Vraag gesteld door: Rini De Jong / PVV Rucphen
datum vergadering: 4-6-2019
betreft: agendapunt 13
Raadsvoorstel Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 Werkplein Hart van West-Brabant:
Project participatie statushouders


VRAAG:


1. N.a.v. blz 12:
Hoe gaan we als gemeente Rucphen in 2020 de nieuwe wet inburgering vormgeven bij Werkplein ?
Gaan we hierin mee met de andere gemeentes ?
2. N.a.v. blz 14:
Hier worden de kosten voor de aanpak van statushouders verdeeld over de 6 gemeentes.
Hoe kunnen deze kosten berekend worden, terwijl Gemeente Rucphen een eigen project heeft en dus op deze manier dubbele kosten heeft ?