Motie NEDERLANDSE VLAG in de raadszaal

 

 

 

NEDERLANDSE VLAG in de raadszaal

 

11 december 2019

 

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 11 december 2019

behandelend agendapunt 17 Moties over niet op de agenda opgenomen onderwerpen;

 

constaterende dat:

 

  • In de Tweede Kamer en veel vergaderzalen van gemeenteraden en Provinciale Staten de Nederlandse vlag hangt

 

overwegende:

 

  • Dat het goed is in navolging van die vele vergaderzalen ook in onze raadszaal de Nederlandse vlag te hangen ;

  • Omdat met de vlag de Nederlandse geschiedenis en identiteit wordt onderstreept en een uiting van de onze nationale trots is

  • Het nationaal symbool van ons land hoort thuis in de raadzaal

  • De Nederlandse vlag verwijst naar onze historie, is een symbool van eenheid, onafhankelijkheid en onderlinge verbondenheid als inwoners. 

  • Dat een vlag naast het ‘waardevolle symbool van het portret van de koning, zeker een toegevoegde waarde heeft.

 

draagt het college op:

 

  • om in onze raadszaal de Nederlandse vlag op te hangen

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

Naam raadslid (fractie): handtekening:

 

Brigitte Clercx (PVV)