art 42 Onderwerp: Initiatiefplannen Partijhal Sint Willebrord

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO)

 

 

 

Onderwerp: Initiatiefplannen Partijhal Sint Willebrord

Datum indiening vraag: 16 september 2019.

 

Vraag gesteld door: PVV-fractie, Brigitte Clercx

 

De PVV-fractie verzoekt om mondelinge beantwoording.

 

 

De omwonenden van de Partijhal te Sint Willebrord hebben een schrijven ontvangen voor een voorlichtingsavond in de Lanteern op 24 september 2019 waar de initiatiefplannen toegelicht gaan worden om een hotel te bouwen met een all-inclusive concept voor het huisvesten van onze werknemers.

 

VRAAG

 

Is het college op de hoogte van dit voorstel?

Is het de bedoeling om buiten de Binnentuin een hotel te vestigen in Sint Willebrord?

Is het college op de hoogte vanuit welke partijen dit voorstel gedaan wordt?

Is er overleg geweest met de gemeente voor het plaatsen van arbeidsmigranten / werknemers?