art 42 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO)


Onderwerp: Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Datum indiening vraag: 22-07-2019.
Vraag gesteld door: PVV-fractie, Brigitte Clercx
De PVV-fractie verzoekt om schriftelijke beantwoording.


VRAAG
Vanaf 1 augustus is het verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in het openbaar vervoer en in gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid. Op deze locaties is het voor de sociale veiligheid en dienstverlening namelijk belangrijk dat iedereen elkaar kan herkennen en aankijken. Het is daarom niet toegestaan om kleding te dragen die het gezicht onherkenbaar maakt, zoals een integraalhelm, bivakmuts of boerka. Controle op naleving van dit verbod ligt bij de medewerkers van de instelling waar het verbod geldt en bij het personeel van het vervoersbedrijf. Van hen wordt verwacht dat zij overtreders aanspreken, wijzen op het bestaan van het verbod en hen te verzoeken de gezichtsbedekking te verwijderen of anders het pand te verlaten. 1. Is de burgemeester voornemens om de wet te gaan handhaven? 2. Welke instructies en afspraken zijn er in het kader van deze wet in onze gemeente verstrekt aan ambtenaren en instellingen die het betreft?