BETOOG VISIE ZONNE- EN WINDENERGIE (RV -2020)

Voorzitter.

 

Het raadsvoorstel Visie Zonne- en Windenergie ligt ons voor.

Rucphen is een groene recreatieve gemeente. Mooie natuurgebieden, wandel- en fietsroutes. Waterplassen met steeds meer verschillende vogelsoorten. Een mooi landschap waar we trots op mogen zijn. Een landschap om zuinig op te zijn en onze bescherming verdient tegen het vernietigende klimaatbeleid zoals zonneparken en windturbines.

Iedereen is voor een groene leefomgeving en een goed milieu. Ook de PVV. Waar de PVV tegen is, is zinloos, onbetaalbaar klimaatbeleid.

 

Participatie van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties komen pas aan de orde als op locaties concrete initiatieven worden aangemeld. Hele projecten zijn al of worden opgestart (o.a. RES en afspraken met energiebedrijven) , gemeente stemmen bijna alles op elkaar af. Informatie gegeven door belanghebbende partijen en de plannen gepresenteerd en uitgewerkt. En intussen draait de subsidiecarrousel overuren.

 

Voorzitter.

CO2 is een voedingsbron voor alles wat groeit en bloeit. Klimaatbeleid draait om het terugdringen van de CO2 uitstoot, het heeft dan ook bar weinig te maken met natuur of milieu.

Een schijninspraak voor onze inwoners en zij mogen de rekening betalen van deze waanzin!

De belastingbetaler draait op voor de onbekende kosten. Zij mogen meedoen….helaas blijkt dat een verplichte vrijwilligheid, klimaatschuldgevoel wordt aangepraat en angst voor klimaatverandering aangejaagd.

 

Tot zover.