Bijzondere begraafplaatsen gemeente Rucphen

Voorzitter.

Sinds de invoering van de Wet op de Lijkbezorging (1991) is de gemeenteraad het bevoegd orgaan om een locatie aan te wijzen voor het aanleggen van een begraafplaats.

 

Het hele proces omtrent de aanvraag van een inwoner voor een bijzondere begraafplaats is erg vertraagd en communicatie naar indiener en naar de raad verdient absoluut geen schoonheidsprijs.  

Omdat het voorgestelde beleid consequenties heeft voor inwoners in onze gemeente en op de invloed van de raad had de PVV het verzoek gedaan dit dossier opnieuw in een commissievergadering te bespreken. Alle andere partijen achtten dit niet nodig. Dat verbaast de PVV want in de eerste vergadering had iedere partij wat te vertellen en vragen over dit dossier…. Nu op de raadsagenda en er doorheen gejaagd.

 

Voorzitter.

In december 2019 is er een verzoek binnengekomen van een inwoner met de wens om een privébegraafplaats te realiseren.

Er is nog geen beleid hiervoor in onze gemeente.

Ineens wordt er een beleid geschreven , voorzitter naar aanleiding van 1 aanvraag…

De motivering die gegeven wordt slaat werkelijk nergens op >  invloed op omgeving en kosten, ruimtelijke procedures, ruimtebeslag en toezicht.

Wat is de werkelijke onderliggende reden om ineens een beleidsregel te schrijven?

 

Nul-beleid.

Als een gemeente een nul-beleid wil hanteren, gaat het meestal om activiteiten die maatschappelijk bezien een bedenkelijk randje hebben: prostitutie, coffeeshops, seksinrichtingen en overtreding op de Opiumwet. Voorzitter kunt u uitleggen wat heeft een begraafplaats met seksinrichtingen en drugs gemeen?   

Voorzitter. Als argument wordt opgevoerd > we hebben 6 begraafplaatsen en dat wil gemeentebestuur graag zo houden! Wat willen inwoners? Daarnaast argumenten die nergens op slaan.

Er wordt zelfs gesproken van risico tot wildgroei…… Hoeveel aanvragen zijn er in het verleden geweest en hoeveel aanvragen worden verwacht in de toekomst? En waar wordt dit op gebaseerd?

Daarnaast de betutteling naar inwoners, emotie benoemen en wij behoeden ze daar voor. Alsof inwoners niet in staat zijn zelf goede afwegingen te maken en over de gevolgen/verplichtingen die er aan verbonden zijn.

 

Voorzitter met deze beleidsregel wordt de bevoegdheid aan het college gedelegeerd om toekomstige aanvragen af te wijzen. Daarnaast het verzoek van de inwoner af te wijzen terwijl dit ver voor het nieuwe beleid ingediend was. Is dit geen vorm van regels achteraf aanpassen als het je uitkomt en de hele aanvraagprocedure te vertragen in de hoop te ontmoedigen?

 

Tot zover.