Wijziging GR Belastingsamenwerking West Brabant

Wijziging GR Belastingsamenwerking West Brabant
Voorzitter.
Zoals aangegeven in de CV ABM j.l. ondersteunt de PVV Rucphen de motie van Bergen op Zoom volledig en onderschrijft het belang van het waarborgen van de controlerende rol van de gemeenteraad.
Ook tijdens de programmabegroting heeft de PVV haar zorg uitgesproken en hier aandacht voor gevraagd.
Er is overigens door de VNG een onderzoek gedaan en hieruit blijkt dat er geen grip/invloed is op regionale samenwerking. Geen of nauwelijks overleg met collega raadsleden ( ook niet met raadsleden uit buurgemeenten)
Voorzitter.
Het is heel belangrijk om als raad grip en invloed te hebben op de GR. Bewaking inspraak raad!
Voorzitter.
De PVV zal samen met D66 dan ook een motie indienen.