Betoog Buslijn 312 Rucphen

Voorzitter.
Allereerst willen wij als PVV Rucphen kenbaar maken dat het versoberen van Buslijn 312 ook bij de PVV absoluut geen voorkeur verdiend. De PVV betreurt dat zoveel inwoners de dupe zullen worden van de nieuwe route buslijn 312 en dat er nog geen zicht is op goed en betaalbaar alternatief vervoer.
Wel doet het ons deugd dat er met verschillende belanghebbenden partijen binnen de gemeente de plannen uitgebreid zijn besproken zoals vermeld in document Besprekingsverslag interviews en enquête Startdocument Visie Openbaar vervoer, en ook zij hun inbreng hebben kunnen geven al dan wel of niet gehonoreerd.
De PVV vindt het echter onbegrijpelijk dat er voor St-Willebrord en Sprundel met gezamenlijk 203 instappers per dag 1 gezamenlijke halte overblijft en dat er voor Rucphen met 144 instappers 4 haltes over blijven.
De PVV blijft van mening dat er door de verantwoordelijke wethouder veel te weinig is gedaan voor een hele grote groep inwoners om goed openbaar vervoer te behouden in alle kernen in de toekomst.
Het is te gemakkelijk om te zeggen dat de Provincie en Arriva hiervoor alleen verantwoordelijk zijn.
Financiële afwegingen zouden nooit alleen doorslaggevend mogen zijn en als uitgangspunt genomen worden bij een beslissing die zoveel mensen raakt.
De PVV vindt het van groot belang dat er komend voorjaar eerst naar meerdere vormen van goed en vooral betaalbaar alternatief vervoer wordt gekeken voor de inwoners van St Willebrord en Sprundel en vraagt of de wethouder nu wel zijn verantwoordelijkheid wil nemen in deze?
Voorzitter.
De PVV Rucphen kan dan ook niet instemmen met het raadsvoorstel.