Boerkaverbod

Boerkaverbod

 

Voorzitter.

De PVV heeft vragen gesteld betreffende gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding op 22 juli j.l..

 

Dank voor de beantwoording al was die erg laat bij onze fractie binnen ( 22/8).

Er blijven voor de PVV echter nog onduidelijkheden en onze inwoners hebben recht op duidelijkheid en te weten hoe de gemeente de wet handhaaft.

 

Op de vraag of de BM voornemens is de wet te gaan handhaven wordt aangegeven dat de wettelijke bepalingen inzake het verbod op gezichtsbedekkende kleding worden gerespecteerd en waar nodig gehandhaafd. Wat is waar nodig? Toch wat de wet aangeeft zoals OV, gebouwen onderwijs, zorg en overheid? Helderder kunnen we het niet maken!

 

VZ. Het is duidelijk dat de politie-eenheid Zeeland West-Brabant de handhavende instantie is.

De BM geeft aan dat in het intergemeentelijk driehoeksoverleg aandacht gevraagd KAN worden.

Is hier vooraf dan geen overleg over geweest?

Is de BM bereidt om nu daadwerkelijk aandacht hiervoor te vragen en kan de BM aangeven op welke termijn dit gaat gebeuren? Graag vernemen wij hoe de reactie is van overigen in het driehoeksoverleg.

 

Instructies en afspraken aan ambtenaren en instellingen die het betreft.

De BM geeft aan zich te beperken tot het gemeentehuis.

Kan de BM aangeven waarom en zijn er wel gesprekken en instructies gegeven aan instanties die het betreft (OV, gebouwen onderwijs, zorg en overheid). Allen vallen onder de regie van de BM.

Is bij de BM bekend hoe gedacht wordt en welke opstelling de betreffende instellingen hebben?

Graag vernemen wij die.

 

De PVV is van mening dat het onvoorstelbaar is dat de wet overtreden kan worden en er niet gehandhaafd wordt. Dit werkt islamisering in de hand. Wat moeten we als de overheid niet handhaaft en de wet niet serieus neemt en toepast?

 

VZ. De belangrijkste vraag > gaat de BM het boerkaverbod handhaven, in de hele gemeente en niet alleen op het gemeentehuis?

 

Tot zover.