Betoog RV Duurzaamheid

Voorzitter.

Het is zover…de Visie Duurzaamheid en Duurzaamheidsagenda staan op de raadsagenda van Rucphen en moet er snel doorheen gesluisd worden.

Wanneer we het over het klimaat hebben breekt er opeens een gekte los, bijna hysterisch te noemen, waarbij rationeel denken opeens los wordt gelaten. Het heeft alle schijn van een religie die het Nederlandse volk hevig verdeeld en tegen elkaar opzet. Je bent voor of je bent tegen. Een tussenweg lijkt er niet te zijn.

Wat betekent de Klimaatwet voor onze gemeente? Wat is het voorstel ?

 

 • Duurzaamheid implementeren in onze samenleving.

 • Uitvoeren wat wettelijk noodzakelijk is. Dus de vanuit Europese Unie, Den Haag, provincie en regionaal verplichte en opgedrongen maatregelen in het kader van de warmte- en energietransitie en door de linkse Klimaattafels bekokstoofd. Kritische geluiden waren niet welkom. Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau worden verslagen van de Klimaattafels en RES2030 niet openbaar gemaakt.

 • Stel dat er een klimaatverandering plaatsvindt….het klimaat is niet te veranderen!! Doet wat het doet. Met warme en koude periodes.

 • Eerste jaren intensief inzetten op het proces bewustwording ? zeg maar gerust indoctrinatie > eenzijdig informatie verstrekken en niet alle tegen argumenten benoemen. Foppen van inwoners en doen alsof ze inspraak hebben in het hele proces terwijl in de RES2030 alles al voorbewerkt is.

 • Ingrijpen in aangelegenheden zoals bestrating privé terrein. De gemeente bepaalt hoe u tuin er uit moet zien. Is dat met instemming van de in het verleden liberale VVD? Dat in bouwvergunningen in verleden soms 3 parkeerplaatsen op eigen terrein verplicht werden gesteld, zal de inwoner nu groen moeten aanleggen op eigen kosten uiteraard en de auto’s moeten parkeren op openbaar terrein. Een dergelijke houding van de overheid is zeer misplaatst in onze gemeente!

 • Het OV zo aanpassen dat de inwoners nu ver moeten lopen naar de paar bushalten die overblijven.

 • 1-Autobeleid en liever nog delen met buren….waar blijft het recht op privacy, zelfbeschikkingsrecht, autonomie… Voorzitter, zijn we opeens in Noord-Korea aanbeland?

 • Energietransitie. Het aanbieden van het regionaal bod hernieuwbare energie in 2019 aan de Provincie NB pakt ook de gemeente haar verantwoordelijkheid. Er wordt geen enkele energiebron uitgesloten…dat is dus heel duidelijk, niet aan inwoners voorgelegd . We gaan het zo doen.

 • Bestemmingsplannen buitengebied ineens veranderen. Je hebt dus te maken met een onbetrouwbare overheid die het oor wel zeer laat hangen naar de Provinciale en dus indirect ook naar de pijpen van Brussel danst. Waar geen windmolens zouden komen nu aanpassen zodat het wel mogelijk is. Dus heroverwegen. Alles kan ineens gebeuren en snel ook. Landschapsvervuilers als ontvangst erehaag voor toeristen die onze groene gemeente binnenrijden….lawaai, slagschaduw, insekten-, vleermuizen en vogelsterfte, verkoopproblemen huizen en een gigantisch milieuprobleem in toekomst. Dan hebben we nog niet genoemd de 0,00000001 graad effect die ALLE beleidsinspanningen van Nederland aan klimaatwinst zullen opleveren met als heel zeker effect een geplunderde portemonnee van de burgers.

 • Waar koeien in de wei stonden zonnepanelen plaatsen, nou nou, dat is groen. Hoop maar vurig dat de zonnepanelen geen cadmium gaan lekken, regelrecht de bodem in.

 • In de Duurzaamheidsagenda al de verplichte activiteiten uitvoeren van het Regeer- Klimaatakkoord en wetgeving.

 • Belastingen verhogen want voor de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda is heel veel geld nodig! We hebben nu slechts ramingen en geen onderbouwing. Nu al extra geld nodig en dan volgen de komende jaren nog. Kortom inwoners op kosten jagen.

 • Eind 2019 Bod hernieuwbare energie voorleggen en (als nog veel onduidelijk is) moet beschreven zijn welke bijdrage onze gemeente levert. In 2021 Warmteplan voorleggen.

 • Externe (technische) deskundigheid inhuren, veel overleg met regio is een must voor het opstellen van de documenten! Dit alles kost heel veel geld. Hoe is het gesteld met de onafhankelijkheid van de experts?

 • Werkgroep Duurzaamheid opstellen.

 

Eenzijdige informatie naar onze inwoners, de rekening die betaald moet worden door onze inwoners (de benadeelden), de eigenaren/profiteurs van de windmolen- en zonneparken (de subsidieslurpers) , leefbaarheid en zicht achteruitgang, betutteling bestuurders en buitenspel zetten van tegenstanders, is dat het proces van bewustwording wat het college bedoeld? Of gaat het dit college alleen om het beste jongetje van de klas te zijn over de rug van onze inwoners? En doen alsof onze inwoners mogen meepraten?

Het milieu wordt er wereldwijd niet beter van, en het klimaat ook niet!

 

PVV Rucphen kan niet instemmen met het raadsvoorstel dat voorligt.