MOTIE NEDERLANDSE VLAG in de raadszaal

MOTIE
NEDERLANDSE VLAG in de raadszaal
3 juli 2018


De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 3 juli 2018
behandelend agendapunt 8 Kadernota;
constaterende dat:
• In de Tweede Kamer en veel vergaderzalen van gemeenteraden of Provinciale Staten de Nederlandse vlag hangt
overwegende:
• dat het goed is in navolging van die vele vergaderzalen ook in onze raadszaal de Nederlandse vlag te hangen én de gemeentevlag;
draagt het college op:
• om in onze raadszaal de Nederlandse vlag en onze gemeentevlag op te hangen
en gaat over tot de orde van de dag.