MOTIE FIETSPAD VOSDONKSEWEG

MOTIE

 

FIETSPAD VOSDONKSEWEG

 

6 NOVEMBER 2018

 

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 6 november 2018,

behandelend agendapunt 13 Programmabegroting en meerjarenraming;

 

 

constaterende dat:

 

  • naast de Vosdonkseweg vanaf rotonde Sprundel ( bij voormalig RICO) richting Etten-Leur geen fietspad aanwezig is

 

overwegende dat:

  • voor de fietsverbinding naar Etten-Leur dit traject een logische en directe verbinding is

  • voor scholieren dit ook een veilige en korte route zou kunnen zijn, mits goed ingericht

  • een fietspad op het genoemde traject een positief effect zal hebben voor alle fietsverkeer richting Etten-Leur en terug

 

verzoekt het college:

 

  • om te onderzoeken of de aanleg van een fietspad langs deze weg haalbaar is

  • bij de Provincie het belang van een directe fietsverbinding richting Etten-Leur onder de aandacht te brengen en te bepleiten dat hier alsnog maatregelen voor worden genomen

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.