MOTIE Alléén subsidie voor Zwarte Piet

 

 13 november 2019

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 13 november 2019,

behandelend agendapunt 6 Programmabegroting 2020

 

constaterende:

 • dat St. Nicolaascomités € 2500,00 subsidie ontvangt van de gemeente 1)

 • dat de bibliotheek een uitnodiging heeft doen uitgaan voor een sinterklaasmiddag bij jouw bieb waarin expliciet vermeld wordt dat er een roetveeg Piet aanwezig zal zijn

 • dat volgens opinieonderzoek een overgrote meerderheid van 95% van de Nederlanders de traditionele Zwarte Piet wil behouden 2)

 

overwegende:

 • dat de subsidie wordt verleend in het kader van Cultuurpresentatie, cultuurproductie en participatie

 • dat de bibliotheek € 545.956,00 subsidie ontvangt onder Media

 • dat bij Cultuur juist de tradities en culturele gebruiken in plaatselijke bevolking centraal staan

 • dat het Sinterklaasfeest een eeuwenoude traditie is en een prachtig voorbeeld van een oergezellig en typisch Nederlands volks- en kinderfeest

 • dat “roetveegpieten” geen deel uitmaken van onze cultuur en geen draagvlak genieten onder onze bevolking

 • dat in onze cultuur Zwarte Piet gewoon zwart is

 

draagt het college op:

 

 • te borgen dat Zwarte Piet altijd zwart is in geval van openbare instellingen / gesubsidieerde evenementen

 • bij het verlenen van subsidie voor de intocht van Sinterklaas, gelet op het karakter van cultuur, alléén subsidie te verlenen aan een organisatie die bij de intocht het gevolg van Sinterklaas uitsluitend laat bestaan uit Zwarte Pieten met een egaal zwart of donkerbruin gezicht

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam raadslid (fractie): handtekening:

Brigitte Clercx PVV

 

 1. Zie p.118 Conceptbegroting.

 2. https://www.gids.tv/video/115999/95-van-nederland-wil-zwarte-piet-slechts-5-wil-roetveegpiet