MOTIE Onderzoek invoeren schoolzwemmen

13 november 2019

 

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 13 november 2019,

behandelend agendapunt 6 Programmabegroting 2020

 

constaterende:

  • dat schoolzwemmen niet meer mogelijk is voor onze kinderen;

  • dat er heden ten dage nog kinderen verdrinken omdat ze niet kunnen zwemmen;

  • dat tevens kinderen meer zouden moeten bewegen;

 

overwegende:

  • dat niet iedere ouder in staat is zwemlessen te bekostigen;

  • dat i.v.m. veiligheid ieder kind zou moeten kunnen zwemmen;

 

verzoekt het college op:

 

  • de mogelijkheden te onderzoeken en met ideeën te komen om herinvoeren schoolzwemmen weer mogelijk te maken voor onze kinderen

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Naam raadslid (fractie): handtekening:

 

Brigitte Clercx PVV