5G

 

Voorzitter.

De PVV heeft in zomermaanden al vragen gesteld i.v.m. het informatieverzoek aan onze gemeente van StichtingStralingsArm Nederland betreffende de verontrusting over de geplande uitrol van het 5G netwerk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) speelt daarin een actieve rol, mogelijk met goedkeuring van onze gemeente.

De VNG schrijft: “gemeenten steunen de uitrol van de 5G….In de nota is opgenomen dat één van de veilingvoorwaarden een verplichte dekking van 98% in een gemeente wordt. Wij ondersteunen dit van harte”.

Antwoord gemeente: Onze gemeente is lid van de VNG , maar niemand heeft zitting hierin, gemeentebestuur heeft niet expliciet ingestemd met bovenstaand verwoorde standpunt.

 

Voorzitter.

De PVV vindt het onbegrijpelijk dat inwoners en raad gepasseerd worden en beslissingen op hoger niveau genomen worden waarvan niet eens de gezondheidsrisico’s volledig bekend zijn. De PVV maakt zich daar grote zorgen om. Wij betreuren dat ook het gemeentebestuur geen actie in deze heeft ondernomen. Ook vanuit collega partijen was nul reactie gekomen en dat verbaasd ons.

Net als velen (zie ingekomen stukken en media) heeft ook de PVV zeer grote zorgen over de eventuele gevolgen voor de volksgezondheid. Hoe schadelijk is de straling? Lange termijn effecten zijn nu nog niet te overzien.

Duizenden wetenschappelijke studies laten ernstige gezondheidsschade zien.

Gemeentes en burger zijn buitenspel gezet. Publieke infrastructuur moeten beschikbaar gemaakt worden voor de telecomindustrie, zodat 5G soepel kan worden uitgerold.

Overheidsinstanties dienen toegang te verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair.

Vele gemeentes hebben bezwaren ingediend en serieuze vragen gesteld.

Voorzitter waar was onze gemeente in dit verhaal?

 

We mogen geen risico’s nemen voor zowel mens als dier.

Kan de wethouder uitleggen waarom niet gereageerd is op het bericht dat de wet er zou komen?

Heeft gemeente inspraak waar de zenders komen? (denk aan bv scholen). Hoeveel in onze gemeente? Wanneer gestart wordt? Wat worden extra kosten voor de gemeente?

Is de wethouder het met de PVV eens dat er onvoldoende bekend is over de gevolgen voor de volksgezondheid? Is het beleid van onze gemeente niet dat de gezondheid van onze inwoners voorop staat? We kunnen wel beleid hebben om het sporten te promoten, maar alles zal teniet gedaan worden door de uitrol van het 5G netwerk.

 

Voorzitter graag hoor ik van overige collega’s hoe zij in dit verhaal staan.

 

Tot zover.