Continentie Stichting NL (CSN)

Continentie Stichting NL (CSN)
De ratificatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap legt onder meer bij gemeenten de taak te werken aan een samenleving die voor iedereen toegankelijk is.
Ook mensen met incontinentie vallen onder dit Verdrag.
Elk jaar organiseert de CSN de Nationale Plasdag. Dit jaar wordt die dag aandacht gevraagd voor de mate waarin gemeenten in hun beleid ter uitvoering van genoemd Verdrag zorgen voor openbare toiletten.
Tegen die achtergrond vraagt de CSN aan gemeente:
- Of openbare toiletvoorzieningen zijn opgenomen in het beleid van uw gemeente?
- Zo ja, hoeveel inwoners uw gemeente telt en hoeveel openbare toiletvoorzieningen in uw gemeente beschikbaar zijn (m/v), waar en op welke tijdstippen?
- Zo nee, hoeveel inwoners uw gemeente telt en of u voornemens bent openbare tv in uw beleid te gaan opnemen?
Antwoord graag uiterlijk 31072018. (20092018 worden de resultaten bekend gemaakt)

Vragen PVV:
- Is er voor 31072018 door de gemeente geantwoord op bovenstaande vragen van de CSN?
- Zo ja, wat zijn de aantallen openbare toiletvoorzieningen? Zijn ze goed herkenbaar?
- Zo nee, waarom is er niet geantwoord op bovenstaand verzoek van de CSN? En is de gemeente bereidt er alsnog voldoende te plaatsen?
Brigitte Clercx, PVV

Bewuster insectenbeheer

Bewuster insectenbeheer
Insectenbeheer > goed initiatief en het is van groot belang dat ook onze gemeente rekening houdt met het insectenleven.
Buiten al deze goede tips en werkmethoden moet echter niet vergeten worden dat de producten (Glysofaat) om ongedierte en onkruid te bestrijden in de landbouw in onze gemeente een van de grootste boosdoeners is. Dodelijk voor insecten en mensen. Op die landerijen groeit immers de mais, aardbeien e.d. en wordt dus indirect geconsumeerd door mensen en dier. Daarnaast wat er nog terecht komt terecht komt in het grondwater.
PVV vindt het een goed initiatief, maar vindt wel dat de gemeente breder moeten inzetten.
Brigitte Clercx, PVV

Religieus erfgoed

Ondersteuning routefolders en bewegwijzerde beleving fietsroutes.
De Sint Franciscus route, een pelgrimstocht met religieuze erfgoedpareltjes en mooie natuur. Realisatie 2019, uiterlijk 2020 en sluit mooi aan bij het themajaar West-Brabant 2020 Religieus Erfgoed.
PVV > goed initiatief en heel belangrijkrijk om onze cultuur en Religieus Erfgoed te behouden.

Vragen PVV:
- In hoeverre is de gemeente bereid om mee te werken en om met de vragende partijen in gesprek te gaan en op welke termijn?
Brigitte Clercx, PVV