TECHNISCHE VRAAG overzicht subsidies

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

vraag gesteld door: B. Clercx / PVV

 

datum vergadering: n.v.t.

 

betreft: overzicht subsidies

 

VRAAG:

De raad stelt jaarlijks de subsidieplafonds vast. Het college kan –binnen die plafonds- subsidies verlenen. Wij willen graag inzicht in hoe het college deze middelen inzet.

 

Wij ontvangen daarom graag:

 1. een overzicht van de subsidieverlening zoals die over 2017 heeft plaatsgevonden. Graag daarbij ingaan op:

  1. welke organisaties hoeveel subsidie hebben ontvangen (inclusief vermelding van de grondslag/ verdeelmaatstaf)

  2. hoe deze subsidies zich verhouden tot de door de raad vastgestelde subsidieplafonds 2017;

 2. een overzicht van de subsidies 2018 zoals die tot nog toe zijn verleend.

TECHNISCHE VRAAG Toewijzing woningen eigen mensen

TECHNISCHE VRAAG

commissie EROM

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 6 (7) november 2018

 

betreft: agendapunt Programmabegroting

Toewijzing woningen eigen mensen

 

 

VRAAG:

 

De speerpunten Coalitieakkoord 2018-2020 en Raadsagenda betreffende prestatieafspraken met Thuisvester.

 

 • Wat is de stand van zaken?

 • Wanneer wordt dit gerealiseerd?

TECHNISCHE VRAAG Programmabegroting statushouders

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

 

vraag gesteld door: Rini de Jong / PVV

 

datum vergadering: 6 (7) november 2018

 

betreft: agendapunt Programmabegroting

Vluchtelingen, statushouders

 

 

VRAAG:

 

Wet inburgering verplicht de inburgeraar een participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding te volgen.

Zo snel mogelijke participatie, het liefst naar betaald werk.

 

 

 • Welk percentage is werkzaam?

 • Hoeveel genieten een bijstandsuitkering?

 • Hoeveel mensen participeren actief?

 • Worden er tegenprestaties geleverd en welke?

 • Wat is de beleidslijn vanaf 2015?

 • Wat is het beleid betreft handhaving 2015 t/m heden? ?

 • Wat zijn de werkelijke kosten alle statushouders / asielzoekers?

 • Wat waren de kosten 2017 en 2018 voor statushouders / asielzoekers?

 • Wat verwacht de gemeente uit te geven in 2019 – 2020 – 2021?

TECHNISCHE VRAAG Pin beleid

commissie ABM

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: n.v.t.

 

betreft: pin only-beleid

 

 

VRAAG:

 

Pin only-beleid. Dit betreft pinbeleid bij gemeenten waarbij het niet mogelijk is om aan de balie met contant geld te betalen.

Dit is voor bepaalde groepen inwoners een probleem, omdat zij niet met een pinpas kunnen of willen betalen. Het is belangrijk dat niemand wordt uitgesloten van dienstverlening.

 

 

 • Kunnen inwoners bij onze gemeente alleen pinnen of kan er ook contant worden afgerekend?

TECHNISCHE VRAAG Raadsvoorstel Haltes Buslijn

TECHNISCHE VRAAG

EROM

 

 

vraag gesteld door: Adrie van Meel / PVV

 

datum vergadering: 28-11-2018

 

betreft: agendapunt 9.

Raadsvoorstel Haltes Buslijn

 

Visie Openbaar vervoer/ Plan van infrastructuur voor het openbaar vervoer

 

 

 

VRAAG:

 

 1. Op pagina 1 spreek spreekt men over 4 haltes terwijl er op pagina 3 er 6 haltes worden benoemd. Hoe kan dat?

 2. Op pagina 1 spreekt men over 12 haltes die moeten worden verwijderd, terwijl het huidige traject 8x2= 16 haltes bevat. Krediet dan nog toereikend?

 3. Op pagina 2 zegt men dat er geen noodzaak is voor een halte in de kern van Rucphen terwijl er op pagina 3 staat dat er wel 1 wordt geplaatst in de kern van Rucphen. Graag nadere uitleg.

 4. De wens van het Munnikenheide voor een halte is wel gehonoreerd, maar deze komt niet terug op pagina 3 bij indeling nieuwe haltes. Graag nadere uitleg.

 5. Is er al een voorstel voor alternatief vervoer op maat ?