TECHNISCHE VRAAG Programmabegroting statushouders

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

 

vraag gesteld door: Rini de Jong / PVV

 

datum vergadering: 6 (7) november 2018

 

betreft: agendapunt Programmabegroting

Vluchtelingen, statushouders

 

 

VRAAG:

 

Wet inburgering verplicht de inburgeraar een participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding te volgen.

Zo snel mogelijke participatie, het liefst naar betaald werk.

 

 

 • Welk percentage is werkzaam?

 • Hoeveel genieten een bijstandsuitkering?

 • Hoeveel mensen participeren actief?

 • Worden er tegenprestaties geleverd en welke?

 • Wat is de beleidslijn vanaf 2015?

 • Wat is het beleid betreft handhaving 2015 t/m heden? ?

 • Wat zijn de werkelijke kosten alle statushouders / asielzoekers?

 • Wat waren de kosten 2017 en 2018 voor statushouders / asielzoekers?

 • Wat verwacht de gemeente uit te geven in 2019 – 2020 – 2021?

TECHNISCHE VRAAG Pin beleid

commissie ABM

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: n.v.t.

 

betreft: pin only-beleid

 

 

VRAAG:

 

Pin only-beleid. Dit betreft pinbeleid bij gemeenten waarbij het niet mogelijk is om aan de balie met contant geld te betalen.

Dit is voor bepaalde groepen inwoners een probleem, omdat zij niet met een pinpas kunnen of willen betalen. Het is belangrijk dat niemand wordt uitgesloten van dienstverlening.

 

 

 • Kunnen inwoners bij onze gemeente alleen pinnen of kan er ook contant worden afgerekend?

TV commissie EROM

TECHNISCHE VRAAG

commissie EROM

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 24 oktober 2018

 

betreft: agendapunt 5 Lijst vragen en toezeggingen

toezegging 8 over brief Sint Franciscus Parochie en Beleef Sprundel

 

 

VRAAG:

 

In de reactie van het college staat dat een gesprek is gevoerd met Beleef Sprundel en met het Routebureau Brabant. 

 1. Wat is het resultaat van de gesprekken/wat zijn de uitkomsten?

Graag een verslag hiervan.

TECHNISCHE VRAAG betreft: Postkamerprocedure

Commissie ABM

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

betreft: Postkamerprocedure

 

VRAAG:

 

Aangezien de PVV geconfronteerd is met het feit dat post gericht aan de PVV Rucphen geopend is door personeel van het gemeentehuis en

de PVV geen afdoende antwoord heeft ontvangen op en eerdere TV hierover, heeft de PVV de volgende vragen.

 

Is er een postkamerprocedure t.a.v. het behandelen van alle post gericht aan politieke partijen?

 

Zo ja, dan ontvangen wij die graag.

Zo nee, waarom is er geen postkamerprocedure?

TV commissie MA

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

 

vraag gesteld door: Rini de Jong / PVV

 

datum vergadering: 23-10-2018

 

betreft: agendapunt 6 IS 1A

1e bestuursrapportage 2018 Werkplein

 

 

 

Ten behoeve van de statushouders heeft de gemeente Rucphen er voor gekozen om niet aan te haken bij de aanpak statushouders van het Werkplein. Er is een eigen project gestart waarvan de resultaten separaat aan u gepresenteerd worden.

 

 

 

VRAAG:

 

 • Waarom heeft gemeente Rucphen ervoor gekozen om niet aan te haken bij de aanpak statushouders van Werkplein?

 

 • Wat is de inhoud van het eigen project?

 

 • Wanneer worden de resultaten verwacht?