TV commissie MA

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

 

vraag gesteld door: Rini de Jong / PVV

 

datum vergadering: 23-10-2018

 

betreft: agendapunt 6 IS 1A

1e bestuursrapportage 2018 Werkplein

 

 

 

Ten behoeve van de statushouders heeft de gemeente Rucphen er voor gekozen om niet aan te haken bij de aanpak statushouders van het Werkplein. Er is een eigen project gestart waarvan de resultaten separaat aan u gepresenteerd worden.

 

 

 

VRAAG:

 

  • Waarom heeft gemeente Rucphen ervoor gekozen om niet aan te haken bij de aanpak statushouders van Werkplein?

 

  • Wat is de inhoud van het eigen project?

 

  • Wanneer worden de resultaten verwacht?

TV commissie EROM

TECHNISCHE VRAAG

commissie EROM

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 24 oktober 2018

 

betreft: agendapunt 5 Lijst vragen en toezeggingen

toezegging 8 over brief Sint Franciscus Parochie en Beleef Sprundel

 

 

VRAAG:

 

In de reactie van het college staat dat een gesprek is gevoerd met Beleef Sprundel en met het Routebureau Brabant. 

  1. Wat is het resultaat van de gesprekken/wat zijn de uitkomsten?

Graag een verslag hiervan.

TECHNISCHE VRAAG Postkamerprocedures

TECHNISCHE VRAAG
commissie ABM
vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVVdatum vergadering: n.v.t.


betreft: Postkamerprocedures


VRAAG:
Aangezien de PVV geconfronteerd is met het feit dat post gericht aan de PVV Rucphen geopend is door personeel van het gemeentehuis wil de PVV inzage in de postkamerprocedures t.a.v. het behandelen van alle post gericht aan politieke partijen.

TECHNISCHE VRAAG Gemeentefonds

TECHNISCHE VRAAG
commissie MA
vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV
datum vergadering: n.v.t.


betreft: Gemeentefonds


VRAAG:


Naar aanleiding van een bericht in de media (1) en de gevolgen voor gemeente Roosendaal hebben wij de volgende vraag.
Wat zijn de verwachte meerjarige financiële gevolgen van Prinsjesdag 2018 voor het gemeentefonds Rucphen?

TECHNISCHE VRAAG betreft: Postkamerprocedure

Commissie ABM

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

betreft: Postkamerprocedure

 

VRAAG:

 

Aangezien de PVV geconfronteerd is met het feit dat post gericht aan de PVV Rucphen geopend is door personeel van het gemeentehuis en

de PVV geen afdoende antwoord heeft ontvangen op en eerdere TV hierover, heeft de PVV de volgende vragen.

 

Is er een postkamerprocedure t.a.v. het behandelen van alle post gericht aan politieke partijen?

 

Zo ja, dan ontvangen wij die graag.

Zo nee, waarom is er geen postkamerprocedure?